Takksemd

Det å verta mor
lærde meg takksemd
for små ting som
søvn, stillheit
og tid til meg sjølv

Skittbleier
lærde meg takksemd
for tett nase

Ung eller gammal

Det å vera ung
eller gammal

treng ikkje alltid
ha noko med alder
å gjera

kanskje heller
mengde av livslyst
eller livsglede?

Sommarkjensle

Sommarkjensle,
kvar vart du vel av?
Tok regnet deg med
til eit varmare hav?

Vaska deg vekk
frå mitt bleikfregna fjes,
og skylte deg ned
langt forbi Lindesnes?

Sommarkjensle,
kjem du snart att?
Eller er du eit minne
til haustkalde natt?

Klesskap

Me fann aldri
ei fantasiverd gøymd i
eit klesskap

Me fann vel aldri
eit skap med gamle
pelskåper, eingong

men me fann
noko mykje betre:
Eit vennskap
som varer livet ut
og til verdas ende

Det var sol

Det var sol
den dagen me tok farvel
med deg.

Sjøen låg heilt stille,
vinden var stille,
og fuglane song
i ein lågmælt, melankolsk tone

for i hjarta våre
var der ingen song,
berre gråt.

Du anda ut

Du anda ut
for siste gong,
og i stilla etterpå høyrde eg
at noko i hjartet mitt brast

Du oppdrog meg
til å vera sterk,
til alltid å reisa meg att.
Alltid.

Likevel,
berre ei lita stund
akkurat no,
la meg få vera liten utan deg,
for verda er så tom nett no.