Å strekkje

Skuffa
over at eg ikkje
strakk til

når du innerst inne visste
at eg hadde
strekt meg altfor langt allereie

Lys og mørke

Sjå, kor mykje mørke
det er i verda,
av vondskap
frå menneske

Sjå, kor sterkt det lyser;
sjølv frå den minste
flammen av kjærleik
frå menneske

Pusterom

Berre ein pause,
eit pusterom,
eit lite vindauge

Ein solgløtt,
eit vindpust,
ei stille stund

Bra nok

Du er bra nok
Du er god nok

Du treng ikkje
visa nokon gullmedalje

Du er verneverdig
som du er